Пояснювальна записка

Контрольні роботи виконуються письмово у вигляді тез виступу обсягом не більше 10 000 або 10 500 друкованих знаків, або 5 сторінок тексту, друкованого з інтервалом 1,5, розміром шрифту – 12. Перший абзац тексту має починатися із визначення поняття, якому присвячена робота. Наступні – мають містити стислі висновки щодо заданої теми.

Підбір матеріалу має засвідчити інформаційну компетентність автора, тобто вміння та навички підбирати та аналізувати інформацію та представляти її у вигляді тексту певного стилю.

Не приймаються роботи які НЕ відповідають зазначеним вище вимогам, НЕ пройшли перевірку на плагіат.

Науково-теоретична підготовка

1. Поняття «модернізація». Його види та теорії. Особливості модернізацій них процесів в Україні ХХ ст.

2. Поняття «цивілізація». Теорії та ознаки «європейської цивілізації».

3. Поняття «індустріальне суспільство». Особливості становлення індустріального суспільства в Україні.

4. Поняття «постіндустріальна доба». Проблеми становлення постіндустріального суспільства в Україні.

5. Поняття «регіональна» та «локальна» спільноти. Особливості їх тлумачення в Державному стандарті 2011 р. та Програмах з історії 2012 р.

6. Поняття «модерна політична нація». Дискусії про «модерність» націй.

7. Українське пограниччя як частина Великого кордону між християнською та ісламською цивілізаціями в Середні віки та Ранній новий час.

8. Поняття «полікультурне суспільство» та особливості його становлення в Україні.

9. Поняття «традиційне суспільство». Характерні риси українського традиційного суспільства.

10. Поняття «ідентичність». Проблеми формування ідентичностей в Україні.

Методична підготовка

1. Поняття та особливості формування хронологічних умінь та навичок при викладанні курсу «історії України».

2. Поняття та особливості формування просторових умінь та навичок при викладанні курсу «історія України».

3. Особливості реалізації діяльнісного підходу при викладанні краєзнавчих тем курсу «історія України».

4. Побудова між предметних зв’язків при викладанні курсу «історія України».

5. Краєзнавчий компонент у викладанні курсу «історія України» та програмах 2012 р.

6. Особливості реалізації культурологічного підходу при викладанні курсу «історія України».

7. Формування інформаційних та мовленнєвих умінь та навичок при викладанні курсу «історія України».

8. Формування логічних умінь та навичок при викладанні курсу «історія України».

9. Формування аксіологічних умінь та навичок при викладанні курсу «історія України».

10. Формування вміння розрізнити факти й інтерпретації при викладанні шкільних курсів з історії.

Кiлькiсть переглядiв: 105

Коментарi